Sjøfugl i Barentshavet

Sjøfugl omfatter en stor del av dyrelivet i Barentshavet med over 16 millioner individer som hekker her årlig. Området er ideelt for sjøfuglene, fordi matfatet er enormt og forholdene gode for avling av unger. Hekkingen foregår på kysten eller kystnære strøk på klipper, berg eller øyer og holmer rundt kysten. Eller på de store øyene som avgrenser Barentshavet, slik som Svalbard, Novaja Semlja og Frans Josefs Land.

Forskere overvåker utviklingen

Både utviklbirds_v_0ingen i klima og aktivitet må overvåkes, da landene her har ansvar for å forvalte sjøfugl-bestandene. Det er gjennom forskningsprogrammet SEAPOP at de fleste datainnsamlingene blir gjort, og de viser en endring i sjøfuglenes forhold. Dataene viser at det er svikt i bestanden og at forholdene for hekking stadig blir verre. De tradisjonelle bestandene svikter, mens det kommer nye arter til. Om det betyr at bestandene totalt sett synker vites ikke. Men det er helt klart at det foregår en forskyvning.

Det er mange som passer overvåkningen av sjøfuglene, og i norske fagmiljøer finnes flere organisasjoner:

  • Havforskningsinstituttet
  • Polarinstituttet
  • NINA
  • NIVA

En fjerdedel av Europas bestanddel av sjøfugl hekker i Norge og Barentshavet, og derfor har Norge et stort ansvar.

Kunnskap om sjøfuglenes liv i åpent hav, er ganske begrenset. Men at de holder seg til steder der stimer av krill og småfisk farer over havområdet er trolig. Dette er fugl som:

  • Alke
  • Lunde
  • Lomvi
  • Krykkje
  • Polarmåke

Disse er dyktige dykkere og kan fange fisk som de oppdager fra stor høyde. Både som matfat og hekkeplass er altså Barentshavet og dets omgivelser viktige områder for sjøfugler som trekker fra store deler av verden. Som nasjon har Norge et stort ansvar for at disse har forhold som er stabile og som de kan leve trygt i.

Oljenæringen vil til bunns i saken

Oljenæringen ser store potensialer i de enorme gass-og-oljeressursene som finnes under havbunnen. Men de kan ikke utvinne olje i disse områdene dersom det går ut over det biologiske mangfoldet. Sjøfugl er spesielt utsatt for oljeutslipp. Derfor er det viktig å bevare de naturlige forholdene for sjøfuglene i Barentshavet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *