Fisket i Barentshavet

Det er stor aktivitet i Barentshavet, både fordi det er fantastiske fangstmuligheter her og fordi det forberedes utvinning av de enorme oljeressursene her. Men i selve havet er det ikke mange øyer eller land der folk kan bo. Men i de omliggende øyene og landene er det befolkning flere steder. For til tross for at området er i arktiske strøk, der det relativt sett er lite mennesker, gjør aktiviteten at mange har valgt å bosette seg her.

Forskere og fiskere

Nordmenn holder til i de delene som tilhører landet, og med det menes fastlandet og Svalbard. Russere holder til på fastlandet, Novaja Semlja og Frans Josefs hq720Land, samt at det er en koloni på Svalbard. De som bor i området, har noe tilknytning til området, samt at mange er forskere. Det er mange ting å forske på, i og med at områder er så rikt av liv, men samtidig så utsatt for menneskelig aktivitet. Men hovedgruppen av mennesker i området er fiskere.

Disse har gjennom generasjoner levd av det fantastiske fisket som man finner her.

Norske fiskere kommer fra fjern og nær stort sett fra fastlandet. Her kan de være i mange uker av gangen, for å fiske kvoten som de har fått tildelt.

Russiske fiskere kommer gjerne fra Arkhangelsk Oblast, Novaja Semlja eller andre steder langs den enorme kystlinjen.

Forskere fra hele verden

Det er stor forsknings-aktivitet i Barentshavet. Området er en del av en framtidig Nordøst-passasje, et rikt område for naturressurser og et område som regulerer store grenseområder mellom øst og vest. Dersom den globale transporten vil finne korridoren mellom øst og vest i de arktiske strøkene for bedre enn de nåværende mulighetene, vil aktiviteten i området øke betraktelig. Hvordan dette vil påvirke det naturlige mangfoldet er ikke visst, men til bekymring for mange som bruker området i dag. Det er blant annet dette, som forskere fra hele verden forsker på i dag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *