Fiskeskøytene valfarter til Barentshavet

Fiskere fra både Norge, Russland, Island og andre elsker å komme til Barentshavet for å fiske torsk, hyse eller sei. Bestandene er fantastiske, og selv om prognosene har vært elendige for havets framtid med bakgrunn på klimaendringer, har ikke Barentshavet blitt påvirket i like stor grad.

Så fiskere fra hele fastlandet valfarter flere ganger årlig for å fiske her.

Forskerne forsker og fiskerne fisker

Selv om forskere har kommet fram til en økning i temperaturen i Barentshavet fra 1 til 1,5 grader Celsius, så har ikke bestanddelene av de ulike artene endret seg betydelig. Det betyr at forholdene i det erke-arktiske havområdet ikke har blitt påvirket så mye, av økt utslipp av naturgasser til både atmosfære og hav. Fisken vandrer ikke mye fra år til år, men dersom den vandrer er det i alle retninger. Det forventes at temperaturene øker ytterligere de neste årene, og hvilken påvirkning dette vil ha på fiskene vites ikke. Det handler ogsc20eb832-a5c7-4ef1-a311-e6776765674eå om andre forhold enn bare temperatur. Store endringer vil også ha innvirkning på fiskene, men foreløpig kommer fiskeskøyter fra alle områder fortsatt til Barentshavet.

Det er likevel viktig at havområdene og fiskebestandene overvåkes slik at man kan regulere beskatningen. Mange mener havene fortsatt er det største matfatet som menneskene kan benytte seg av. For mange landsdeler langs kysten er fisket den største næringsaktiviteten. Fisket er også en stor eksportvare, og derfor viktig når man skal promotere Norge på sitt beste. Torsken er en fisk som blir utnyttet helhetlig. Store deler av fisken utnyttes i matlaging, enten det er fiske-loins, tunge, rogn og lever.

En generasjon av fiskere

En hel generasjon av fiskere har seilt mot Barentshavet for å bringe mat til sine egne, og til eksport for salg til naboene og fjerne venner. Skal næringen være bærekraftig, må det både politisk regulering til, samtidig som det ligger til rette for forskning på klimaendringer og stabil beskatning av fiskebestanden.