Et stort gjestmildt hav

Barentshavet er et område av Nordishavet som omfavner nordlige deler av det norske fastlandet, samt områder østover. Havområdet er oppkalt etter en nederlandsk oppdager s4ef78e85-0a2c-4b17-bc24-3474b2b78f7bom het Willem Barents. Man kan si at havområdet begrenses av Norges fastland, Svalbard, Franz Josef Land og Novaja Semlja.

Dette er et område som vanligvis ville vært islagt store deler om ikke hele året. Men på grunn av det naturlige fenomenet Gulf-strømmen, så er hele området isfritt. Denne strømmen fører med seg varmt havvann som gjør at området er ideelt for en del dyreliv. Det biologiske mangfoldet er rikt på plankton, fisk, seler og sjøfugl. Det er derfor et yrende dyreliv her, og et arnested for fiske og jakt. I tillegg er det funnet enorme mengder med olje i området, men norske og russiske myndigheter blir ikke enige om eiendomsrett og økonomiske forpliktelser.

Oljeutvinning i dette området er svært omdiskutert og mange mener det vil gå ut over det biologiske mangfoldet. En hel næringskjede kan gå tapt dersom man starter oljeutvinning her.

Et område for konflikt

Men selv om området er delt, er det likevel mange muligheter for samarbeid. Konfliktene oppstår når parter tenker at de blir urettferdig behandlet og at noe tilhører dem. Men ser man på det gode samarbeidet, partene i mellom, på andre områder, er det trolig at det kommer til en enighet. Både om fordeling og økonomi. I mellomtiden kan det biologiske livet leve bekymringsfritt videre.

Spennende muligheter

Med et samarbeid, kan man få til bedre og smartere løsninger der mangfoldet får leve videre uten alt for stor innblanding fra olje og gass utvinningen som er planlagt. For den store bjørnen i øst er en god handelspartner da man kan utnytte hverandres ressurser til fulle. Handel er en betingelse for økonomisk vekst, og derfor kan alle land dra nytte av sine naboer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *