Den marine biologien i Barentshavet

Barentshavet ligger langt nord i de arktiske strøk, og det betyr en del for den marine bbreaching_whale_sailing_expeditionsiologien. For med det kalde klimaet er artsmangfoldet begrenset, men en rekke store fiskearter som torsk, sei og hyse, og ikke minst store mengder hval og sel. Disse artene har store mengde “biomasse-produksjon”. De store fiskeartene lever på dyreplankton og krill og kreps, sild og lodde, reker og amfipoder.

Friskt hav med store muligheter

Som del av Nordishavet strekker Barentshavet seg mellom Norges nordligste kyst til Svalbard, og østover til Novaja Semlja i Russland, og Franz Josefs Land i nordøst. Med disse enorme havområdene med stor fangst av fisk, deler de to landene broderlig på ressursene, selv om Norge har erklært suverenitet over Barentshavet. Men området er nå primært delt inn i norsk og russisk sektor. De samarbeider også om å holde bestanden byttedyrene som lodde oppe, fordi torsken lever hovedsakelig av den. Men i perioder har lodden holdt seg borte, og da har det gått ut over torskebestanden.

Likevel er havet et sjø-fat uten sidestykker, og regnes for et utrolig bra fiskeri-område. Mange fiske-skøyter dukker opp her hvert år.

I tillegg er området populært for turisme, men værforholdene her kan være nokså ekstreme. Men med de beste forholdene, kan turistene oppleve knølhval, grønnlandssel og hvalross på nært hold.

Det hviler skepsis til at man ønsker å utvinne olje i området, og mener det kan være katastrofalt for den marine biologien. Men det er prøver som viser at områdene er full av det svarte gullet, noe som gjør at det klør i hendene på de verste kapitalistene.

Et havområde som må taes vare på

Det er ingen tvil om at Barentshavet er en del av de minst berørte havområdene som tross alt har en stor kommersiell forankring både i Norge og Russland. Men som del av er større område, er det viktig at det blir forvaltet på en sunn og bærekraftig måte. Hvis ikke kan store naturressurser gå tapt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *