Barentshavet er omsluttet av land og øyer

Barentshavets beliggenhet gjør at det er omsluttet av fastland og en rekke øyer. Hoved trekkene er at det går over norsk og russisk grense, og ligger som et åpent hav mellom fastlandet og det arktiske hav.

Frans Josefs Landf24756ead819401d945d6601df0161e5

Det er en øygruppe som grenser mot Nordishavet i øst og består av 190 mindre øyer med et areal på 16 140 km^2. Hvem som oppdaget øyene er uvisst, men navnet fikk de etter en østerriksk-ungarsk ekspedisjon som hadde formål om å avdekke Nordøstpassasjen. Da Sovjetunionen annekterte øyene i 1926, var det med liten eller svak motstand fra Norge, selv om mange mente de ble oppdaget av nordmenn. De ble blant annet kalt Fridtjof Nansens Land etter en ekspedisjon i 1890-årene. Øyene er ubebodde av mennesker.

Novaja Semlja – nytt land

Øygruppen består av to store hoved-øyer på til sammen 91000km^2 areal, hvor Nordøya er skilt fra Sørøya ved en liten krokete kanal. Øyene har ulik geografi, der Nordøya har et mer arktisk preg, med høye fjell og store isbreer. Sørøya er preget av tundra-klima med rikelige forekomster av bly, kobber og sink. Det er et rikt dyreliv ved kysten, av trekkfugler, sel, hvalross og isbjørn. Øyene har over 2000 innbyggere, de fleste samlet i tettstedet Belusja Guba.

Svalbard i nordvest

Øygruppen ligger midt mellom fastlandet og Nordpolen, med tre hoved-øyer som kalles Spitsbergen, Edgeøya og Nordaustlandet og totalt litt over 61 000 km^2. Svalbard er bosatt av både norske og russiske innbyggere. På 1600-tallet var Svalbard bebodd for å drive fangst, men dette varte ikke. Ikke før det 1900-århundre kom folk tilbake, denne gang for å drive gruvedrift ettersom kull-bestanden var stor her. I dag er også universitet, forskning og turisme tilleggsnæringer som gjør at befolkning fortsatt er bærekraftig på øyene. Her finnes også Svalbard Globale Frø-hvelv, en samling av alle verdens frø.

Fastlandet i sør

I sør grenser Barentshavet til det nordlige fastlandet i Norge, Kolahalvøya og Russland i sørøst. Kvitsjøen regnes ikke som en del av Barentshavet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *